Pe raza municipiului Satu Mare se observă frecvent persoane care practică cerşetoria, atât minori cât şi majori, mai ales în zone centrale sau des circulate. Prezenţa acestora afectând imaginea oraşului, creând deseori un sentiment de disconfort în rândul cetăţenilor care au sesizat poliţia cu privire la acest aspect. 

Mass-media locală în mod constant a alocat spaţii ample de analiză a fenomenului la nivelul municipiului Satu Mare, iar organizaţiile neguvernamentale locale au tras un semnal de alarmă cu privire la creşterea constantă a numărului persoanelor care practică cerşetoria şi pentru care nu se face nimic.

 

MOTIVAŢIE

Problema cerşetoriei este complexă şi este în continuu alimentată de situaţia socio-economică a populaţiei. Fenomenul este specific aglomerărilor urbane deoarece mediul stradal oferă alternative de obţinere a unui venit imediat prin simpla apelare la mila publică. 
La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare problema cerşetoriei constituie o permanentă preocupare, lucrătorii de poliţie acţionând atât în sensul prevenirii acesteia, în special prin Poliţia de proximitate cât şi în sensul diminuării ei, prin activităţile propuse a fi aplicate în cadrul Programului "CERŞETORIA - flagel al societăţii", respectiv sprijinirea integrării sociale, profesionale şi familiale a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi conştientizarea (informarea) cetăţenilor cu privire la faptul că prezenţa cerşetorilor în stradă este strâns legată de gestul lor de a oferi bani.


PARTENERI AI PROGRAMULUI

Partenerii principali ai programului sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Satu Mare, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Comunitară, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primăria mun. Satu Mare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Autoritatea pentru Persoane cu Handicap, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, F.R.C.C.F, Organizaţia "Caritas", Asociatia "STEA", Partida Rromilor si mass-media locală.


SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul programului este acelă al asigurării cadrului de cooperare între instituţiile implicate, prin punerea la dispoziţie a serviciilor, a cooperării şi informării reciproce cu privire la activităţile pe care le întreprind legat de persoanele depistate la cerşit pentru "prevenirea şi diminuarea acestui fenomen".


OBIECTUL PROGRAMULUI

Pentru atingerea scopului propus în cadrul Programului s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 
- pe termen scurt:
* elaborarea unei strategii de lucru pe această linie; 
* crearea unei baze de date cu persoanele care practică cerşetoria; 
* punerea în legalitate a persoanelor care cerşesc în ceea ce priveşte actele de identitate; 
* iniţierea unei campanii publice de sensibilizare/conştientizare a opiniei publice cu privire la pericolele sociale ale cerşetoriei şi de a nu oferi bani cerşetorilor; 
* editarea unor pliante/afişe cu caracter preventiv şi informativ ce vor fi distribuite cetăţenilor; 
- pe termen mediu: 
* cunoaşterea situaţiei reale a minorilor şi persoanelor majore care practică cerşetoria pe raza municipiului; 
* prevenirea comiterii unor infracţiuni de către persoanele care cerşesc şi creşterea sentimentului de siguranţă publică în municipiu; 
* sensibilizarea autorităţilor locale, precum şi sprijinirea acestora şi a iniţiativelor societăţii civile pentru crearea de adăposturi şi centre de zi destinate persoanelor fără adăpost; 
- pe termen lung: 
* prevenirea şi combaterea fenomenului cerşetoriei; 
* diminuarea numărului de persoane care practică această îndeletnicire; 
* creşterea capacităţii de intervenţie a instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale de a oferi suport acestor categorii defavorizate de persoane; 
* reintegrarea socio-profesională a persoanelor care cerşesc şi acordarea de sprijin copiilor cerşetori şi familiilor acestora aflate în situaţie de dificultate; 
* reintegrarea socio-profesională a cerşetorilor şi a persoanelor fără adăpost; 

EVALUAREA PRIMARĂ A PROIECTULUI

În mod cert rezultatul principal al proiectului este faptul că pentru reducerea numărului de persoane care se implică în astfel de activităţi şi pentru conştientizarea populaţiei cu privire la practica cerşetoriei este necesară  o acţiune conjugată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu la nivel local, identificarea şi atragerea în acest parteneriat a întregii societăţi civile pentru identificarea unor măsuri concrete şi eficiente pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen.
Pentru a putea înţelege acest rezultat şi realizările obţinute (considerăm noi bune) în cadrul proiectului indicatorii de evaluare au cunoscut următoarea dinamică:
* 31 persoane au obţinut acte de identitate; 
* numarul persoanelor care au fost introduse în bazele de date - 184;  
* infracţiuni sesizate - 69 mai puţin cu 55 de infracţiuni;  
* contravenţii aplicate - 4361; 
* numărul campaniilor de informare stradale - 18 
* zilnic la Radio Transilvania, Radio City şi Focus TV au derulat spoturile audio şi video cu privire la campania "Cerşetoria - flagel al societăţii"; 
* s-a participat la un nr. de 12 emisiuni radio/tv în direct, iar în presa scrisă au fost prezentate activităţile şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului;
Evaluarea activităţilor desfăşurate a scos în evidenţă şi câteva concluzii, respectiv populaţia încurajează cerşetoria prin oferirea de bani persoanelor care apelează la mila ei. Este nevoie de o campanie îndelungată de informare a populaţiei prin care să se conştientizeze că aceiaşi bani daţi unei singure persoane pot ajunge în contul unui serviciu public sau privat de asistenţă socială care să rezolve problema pe timp îndelungat şi nu pe moment. 
Pe parcursul proiectului atât noi cât şi partenerii am învăţat că pentru a se obţine rezultate de reducere a fenomenului de cerşetorie este nevoie de cooperare interinstituţională şi de participarea populaţiei. Intervenţia poliţiei nu trebuie să fie singulară, ea trebuie însoţită de găsirea măsurilor de protecţie socială eficiente. 
Opinia publică din Satu Mare trebuie să înţeleagă că cerşetoria înseamnă prea puţin pentru prezent şi nimic pentru viitor.