Transmiterea  documentelor scanate care conţin codul numeric personal şi alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare, pe adresele de e-mail de mai jos, implică acordul dumneavoastră (consimţământul expres) de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu completările şi modificările ulterioare.

Puteți trimite dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat. Plata amenzii nu trebuie să depășească termenele legale stabilite prin OUG 2/2001.

Documentul scanat trebuie să fie lizibil și să nu depășească în dimensiune 2 Mb.

Pentru a trimite e-mail vă rugăm selectați unul din serviciile de mai jos: apăsați direct pe link sau folosiți adresele de e-mail.

Serviciul Rutier: circulatie@sm.politiaromana.ro

Cazier judiciar: cazier@sm.politiaromana.ro

Serviciul Ordine Publică: ordinepublica@sm.politiaromana.ro 

Serviciul Arme Explozivi Substanțe Periculoase: arme@sm.politiaromana.ro

Serviciul Cabinet: cabinet@sm.politiaromana.ro