Domeniul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la nivelul unității, este gestionat de structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personale, din care fac parte:

  • comisar şef de poliţie Lungu Cătălin  – adjunct al inspectorului şef, şef al structurii;
  • comisar de poliţie Nagy Florentina – responsabil cu protecţia datelor personale;

 

 

Telefon: 0040/261/807777 – interior 20705 ;  

Fax:0040/261/807799;  

       E-mail: cabinet@sm.politiaromana.ro

 

Drepturi

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Detalii

SINS

Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS)

 
Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS) reprezintă sistemul de informaţii creat la nivel naţional care, la data aderării României la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, va furniza date către Sistemul Informatic Schengen (SIS), în conformitate cu reglementările europene în materie. 

Detalii

PLÂNGERI ADRESATE DIRECT ANSPDCP

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)  este autoritate publică, autonomă şi independentă, cu personalitate juridică care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001.

Detalii

DEFINIŢII

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Detalii