Prezentare

Police de proximite sau Comunnity policing este un termen anglo-saxon care desemnează strategia de aplicare a legii prin care cetăţenii şi poliţia sunt parteneri pentru menţinerea ordinii în cartier. Poliţia şi agenţii de poliţie sunt consideraţi membri ai comunităţii, ideea principală fiind crearea de legături bazate pe încredere între aceştia şi public. În Franţa, Belgia, Elveţia sau Luxemburg noţiunea a fost adaptată la ceea ce se numeşte "poliţia de proximitate". 

Detalii

Obiectivele principale ale Poliţiei de Proximitate

- îmbunătăţirea relaţiei dintre poliţie şi populaţie;
- îmbunătăţirea siguranţei obiective şi al sentimentului subiectiv de siguranţă la populaţie; Siguranţa este serviciul principal prestat de către poliţie.

Detalii

Atribuții

Poliţistul de proximitate are în principal următoarele atribuţii:
a) realizează cunoaşterea populaţiei, sub aspectul structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor cu caracter local, domiciliului şi reşedinţei, precum şi a teritoriului din punct de vedere al locurilor şi mediilor favorabile comiterii de infracţiuni; 
b) este prezent în fiecare zi minim 6 ore, pe jos, în cartier pentru a relaţiona cu cetăţenii;
 

Detalii