RAPORT

privind oferta de sponsorizare

 

1.

Ofertant:

S.C. CBA NORD VEST S.R.L., cu sediul social în Satu Mare, Bdul. Lucian Blaga, nr. 400 C, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/251/2002, C.U.I. 14636912, reprezentată legal de către dl. Barta Ludovic, având funcția de Director General

2.

Obiectul sponsorizării:

  • 60 buc. Înălbitor polip 5L în valoare totală de 330,00 lei;
  • 100 cutii Mască protecție 3 straturi x 50 buc./cutie în valoare totală de 10.998,19 lei

3.

Valoare:

11.328,19 lei

4.

Durata contractului:

-

5.

Necesitatea și oportunitatea acceptării ofertei

Aceasta este necesară în vederea desfășurării activității de prevenire și protejare a personalului propriu și a cetățenilor cu care polițiștii intră în contact, întrucât bunurile oferite asigură protecția împotriva pătrunderii și răspândirii agenților biologici înalt patogeni sau a substanțelor chimice.

6.

Sarcini/Drepturi și obligații

- S.C. CBA Nord Vest S.R.L. va pune la dispoziția unității beneficiare, bunurile ce fac obiectul ofertei de sponsorizare;

- INSPECTORATUL DE POLIȚIEI AL JUDEȚULUI SATU MARE va primi bunurile specificate în oferta de sponsorizare, având obligația ca după preluarea acestora, să aducă la cunoștința publicului informațiile necesare;

- Părțile se obligă la respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din aplicarea prevederilor legale, conform actelor normative specifice în vigoare.

7.

Destinație

Bunurile sunt oferite pentru dotarea Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, în scopul îndeplinirii, în condiții de siguranță, a atribuțiilor specifice ce revin Poliției Române în desfășurarea activităților din domeniul protecției drepturilor omului