11 August 2017Sursa: Biroul de presa

INFORMARE - CAZIER JUDICIAR

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

  • cererea tip completată;
  • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

      În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14  ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora, prezentând și certificatul de naștere al minorului, în copie și original.

            Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. și este valabil  6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

            PROGRAMUL  DE LUCRU CU PUBLICUL:

Sediul I.P.J. Satu Mare din  str. Mircea cel Bătrân  nr. 2

Luni            0900 – 1200    și     1500 – 1600

Marţi          0900  – 1200   și      1500 – 1600

Miercuri     0900 – 1200      și    1500 – 1600

Joi              0900 – 1200     și     1500 – 1700                            

Vineri         0900 – 1200      și    1300 – 1400

            Menționăm că lucrătorul de poliție de la ghișeul de  prelucrare a documentelor, va asigura eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru toți solicitanții prezenți, chiar daca aceasta implică depășirea programului de lucru.

 

                               Compartimentul de Relaţii Publice