PROIECTUL EDUCAȚIONAL

,,FETE PENTRU FETE -REȚEAUA ȘCOLARĂ DE SPRIJIN ÎN SITUAȚII DE ABUZ”

Proiectul își propune crearea unei rețele de persoane resursă în licee, respectiv a 100 de fete (câte o fată din fiecare clasă, din 5 licee diferite), precum și a unor cadre didactice (consilieri școlari, profesori diriginți) care să poată fi în măsură să acorde suport fetelor care suferă de pe urma oricărei forme de abuz și să le îndrume spre serviciile specializate din comunitate.

SCOPUL

Reducerea victimizării fetelor şi femeilor ca urmare a oricărei forme de abuz prin facilitarea accesului victimelor/potențialelor victime la serviciile specializate.

DURATA

Perioada de derulare: 1 octombrie - 15 decembrie 2020

GRUP ŢINTĂ:  100 de eleve din 5  licee din judeţ, cu vârste între 14-18 ani

OBIECTIVE

 1. Crearea unei rețele de fete în fiecare liceu inclus în proiect (câte o fată din fiecare clasă), coordonată de consilierii școlari.
 2. Informarea publicului țintă cu privire la principalele forme de abuz asupra femeilor: fizic, sexual, emoţional, economic, spiritual.
 3. Cunoaşterea de către beneficiarii campaniei a abuzurilor ce intră în sfera  infracţiunilor şi a factorilor de risc în producerea acestora.
 4. Încurajarea relaţiilor intersexe bazate pe egalitate şi principii non-violente, prin metode non-formale de educaţie.
 5. Informare cu privire la sănătatea reproducerii, evitarea sarcinilor nedorite, a bolilor cu transmitere sexuală, a identificării elementelor de tip abuz sexual.
 6.  Implicarea elevelor în activităţi de prevenire a violenţei asupra femeii, inclusiv în derularea unor proiecte în clasă/ școală/comunitate.
 7. Dezvoltarea abilităților personale ale membrelor Rețelei în vederea acordării de sprijin punctual în situații de abuz.

 

PARTENERI

 1. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT ȘI TINERET SATU MARE
 2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
 4. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
 5. Mass media locală.