The project “Property under protection – enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime” was funded by European’s Union’s Internal Security Fund-Police

În noiembrie 2021, Biroul Central al Poliției Regionale din Lublin Polonia a semnat cu Comisia Europeană contractul nr. 101037924 pentru realizarea proiectului “Proprietate sub protecție – îmbunătățirea cooperării internaționale a autorităților  de aplicare a legii în lupta împotriva criminalității organizate ” – în cadrul Fondului de Securitate Internă, ISFP -2020-AG-OPC. Valoarea totală a proiectului este de 323 953,20 Euro. Proiectul s-a pus în aplicare începând cu data de 01 februarie 2022 și va rula până pe data 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului va fi întărirea capacității de aplicare a legii între partenerii proiectului, și anume: Biroul Central al Poliției Regionale Lublin, Direcția Generală a Poliției Naționale Bulgaria, Poliția și Garda de Frontieră Estonia, Poliția malteză, Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Prezidiul Forțelor Poliției Slovacia în ce privește lupta  împotriva criminalității asupra patrimoniului, în special furturi din autovehicule, tâlhărie organizată, furturi calificate, în vederea încurajării activităților internaționale care tind să combată această criminalitate, crearea de sinergii între diverse  piețe criminale datorită naturii mobile a grupurilor infracționale, precum și dezvoltarea cunoștințelor și analizei strategice ale acestui fenomen la nivel european. Proiectul  va contribui la dezvoltarea cooperării internaționale și la mecanismele de coordonare ale partenerilor din proiect prin participarea la vizite de studiu și la ateliere de pregătire, precum si prin schimbul de bune practici.

În cadrul proiectului sunt planificate următoarele activități:

  • Întâlnirea de management de proiect
  • Vizita de studiu în Europa – în scopul de a ne familiariza cu conceptul de criminalitate organizată asupra patrimoniului în Europa, cu metodele și măsurile de prevenire luate de Europol la nivel european , precum și înțelegerea schimbărilor produse de pandemia de COVID  asupra conceptului de criminalitate asupra patrimoniului
  • Vizitele de studiu în Bulgaria, Estonia, România, Malta și Slovacia – cu scopul de a înțelege structura organizatorică a unităților responsabile cu lupta împotriva criminalității asupra patrimoniului în fiecare dintre țările partenere în proiect, precum și reglementări juridice și probleme întâmpinate în această sferă a criminalității
  • Două seminarii în Polonia; primul vizează furturile din autovehicule, iar al doilea vizează furturile din locuințe și din societăți comerciale și furturile calificate, precum și ateliere practice pe tactici și tehnici de interogare. La ateliere și seminarii vor fi invitați reprezentanții Poliției Naționale ale Ucrainei, Poliția Regională din Rzeszow  și Bialystok (Polonia), precum și ofițeri ai Gardei de Frontieră Nadbuzanski.

Rezultatele proiectului:

  • Lista de contacte cuprinzând reprezentanții țărilor partenere
  • Bune practici pe linia de investigare și urmărire penală a infracțiunilor asupra patrimoniului, incluzând cazurile de furturi de autovehicule, furturi din locuință și societăți comerciale și furturi calificate aflate în desfășurare
  • Raportul privind desfășurarea  atelierelor pe abilități de interogare care îmbrățișează dinamica grupului, puncte tari și puncte slabe ale grupului, precum și recomandări  privind îmbunătățiri
  • Certificate pentru participanții la atelierele practice.